onsdag, 06 januar 2021 19:46

Nå er bommene låst

Mandag stengte veilaget bommene ved Osen og ved Trånnåbakksetra med kjetting. Da bommene i dag, slik som tidligere annonsert, skulle låses med kodelås, sto imidlertid begge åpne. Vi vil innstendig oppfordre alle til å respektere…
søndag, 27 desember 2020 17:48

Stenging av veiene

Med bakgrunn i Jordskifterettens bruksordningsregler, vil veilaget i vinter stenge bommene i Osen og ved Trånnåbakksetra. Stengingen vil skje mandag 4. januar. Bommene vil bli låst med kodelås, og grunneiere som har meldt inn brøyting…
fredag, 18 desember 2020 10:07

Problemer med leiekjøring.

Vi har i det siste fått flere spørsmål om mulighetene for kjøring med snøscooter på Gjevilvassveien. Det har i flere år vært slik at veilaget, på vegne av medlemmene i laget, har gitt Oppdal kommune…
onsdag, 16 desember 2020 10:20

Fortsatt uklare forhold

Det har i år – som vanlig – vært mye usikkerhet rundt stenging, brøyting og kjøring på Gjevilvassveiene. Hovedårsaken til denne årvisse usikkerheten, er Jordskifterettens bruksordningsregler som kom i 2014. Det som var reglenes grunnlag…
søndag, 22 november 2020 21:15

Vinteren 2020-2021

Som mange sikkert vet, ble det 19.11.2020 avholdt ekstraordinært årsmøte i Gjevilvassveien SA. Hovedsaken var spørsmålet om brøyting og adgang til kjøring på brøytet vei. Dette spørsmålet har vært vanskelig å håndtere for styret i…
mandag, 22 juni 2020 13:37

Veistenging

I morgen, tirsdag 22.06.202, vil veien i perioder bli stengt ved Håmmårbekken, dvs. ved brua før Gjevilvasshytta. Dette skyldes at feristen ved brua må tas opp og renses, for å hindre at sauer går over. 
Side 1 av 5