mandag, 12 april 2021 20:56

Bilhenger er gratis

Bilhenger er gratis i bommen. Men vi har til nå opplevd to tilfeller av faktura utsendt for bilhenger. Dette er en feil i systemet, som kan forekomme. Får noen giro for passering av henger kan…
torsdag, 18 mars 2021 22:07

Påske, årsmøte og nytt bomsystem

Nå nærmer påsken seg med stormskritt, og med det også årsmøte og oppdatering av bomkort. Det vil komme innkalling til årsmøtet som holdes etter påske til alle medlemmer før påske. Vi planlegger for fysisk samling,…
søndag, 07 februar 2021 22:13

Ekstraordinært Årsmøte 10.2.21 - Valg

Det ble avholdt ekstaordinært årsmøte 10.2.2021. Utfallet var at Henrik Albu ble valgt som leder og Anette Thyve og Jørgen Robertsen ble valgt inn som faste styremedlemmer. Alle tre ble valgt inn kun frem til…
torsdag, 23 april 2020 13:58

Takstøkning

Fra 1. mai vil det bli nye takster. De nye satsene vil være 70 kroner for enkelttur, og 1000 kroner for kort for personbil. For kjøretøy over 7,5 tonn vil kortprisen bli 1500 kroner.
Side 3 av 3