søndag, 07 februar 2021 22:13

Ekstraordinært Årsmøte 10.2.21 - Valg

Det ble avholdt ekstaordinært årsmøte 10.2.2021. Utfallet var at Henrik Albu ble valgt som leder og Anette Thyve og Jørgen Robertsen ble valgt inn som faste styremedlemmer. Alle tre ble valgt inn kun frem til…
torsdag, 23 april 2020 13:58

Takstøkning

Fra 1. mai vil det bli nye takster. De nye satsene vil være 70 kroner for enkelttur, og 1000 kroner for kort for personbil. For kjøretøy over 7,5 tonn vil kortprisen bli 1500 kroner.
Side 4 av 4