Narve Hårstad

Leder
epost: post@gjevilvassveien.no

Anette Thyve

Sekretær

Dagfinn Østerlie

Styremedlem

Henrik Aalbu

Nestleder 

Håkon Wognild

Styremedlem

Vararepresentanter


1.vara André Hansen
2.vara Bror Erlend Blickfeldt