Priser og abonnement på youpark.no
Bestilling av abonnement og oversikt over oppdaterte priser finnes på www.youpark.no/bomveier og søk på "Gjevilvassveien" under bomveier.