Gjevilvassveien består av flere veier.

For det første er det bomveien som går fra Rv 70 ved Festa og inn i dalen. Dette er den mest brukte veien. Det er den som fører fram til Osen, og det er den som er adkomst for de fleste hyttene.

En annen adkomstmulighet er bomveien fra Fv 512 Nerskogveien. Denne går bl.a. forbi Grøtsetra skianlegg.

I tillegg hører hører veien fra Osen til Langodden, Hornveien, deler av veien fra Vollan til Toftaker og «Gamle Gjevilvassveien» med.

Til sammen er dette 35 kilometer vei.

I vinterhalvåret er veien brøytet fram til parkering ved Osen, og fram til skianlegget på Grøtsetra. 

PROSJEKT VEISYN

Grunneiere i Gjevilvassdalen er med i «Prosjekt veisyn». Dette prosjektet er regissert av Oppdal Kommune, og har til hensikt å vise de veifarende Gjevilvassdalen på sitt beste. Med skogrydding og tilrettelegging langs veien håper vi at turen utover dalen blir en positiv opplevelse for alle!