Gjevilvatnet er en innsjø i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke, og ligger i den sørøstlige delen av Trollheimen. Vatnet eies av Oppdal Bygdealmenning, som er en av Norges største private eiendommer.

Innsjøen er hovedmagasin for Driva Kraftverk, og har en reguleringshøyde på 15 meter. Årlig middelproduksjon 575 GWh. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 570 m fra Gjevilvatnet.

Kraftverket ble satt i drift i 1973. Samtidig ble Vassli pumpestasjon bygget for å pumpe vann fra Ångardsvatnet til Gjevilvatnet.

I den østlige enden renner elva Festa ut. Navnet «Festa» henger sammen med ordet foss, og karakteriserer elven som sterkt fossende. Fram til 1973 fantes her Festa Kraftstasjon, men den ble da.nedlagt.

På nordsida av vatnet, omtrent midtveis mellom Osen og Vassenden, ligger Gjevilvasshytta. Dette er ei betjent turisthytte som tilhører Trondhjems Turistforening. Den består av bl.a. Sliperstoggo (bygd 1813) som ble flyttet hit i 1922, og av ei tingstue fra Meldal (oppført i 1790) som ble flyttet og bygd sammen med den første bygningen i 1950.

Innsjøen er omgitt av fjellene Storhornet (1589), Okla (1564), Gjevilvasskamban, Blåhø (1671) og Svahøa.

Image