søndag, 25 april 2021 21:21

Drift sommer 2021

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

HØY HASTIGHET

Beboere ved inngangen til Gjevilvassdalen har merket økt hastighet etter at veien ble utbedret for noen år siden.

De er bekymret for gående og barn som leker i området, dette må alle ta hensyn til.

DET OPPFORDRES PÅ DET STERKESTE TA DET ROLIG GJENNOM BOLIGFELTET PÅ FESTA!

Blir det ikke tatt hensyn må vi gjøre tiltak, som eksempel fartsdempere.

 

 

NY BOM

Nytt bomsystem ble montert og satt i drift 16 juni. Gammel bom ble tatt ned 30 april. Det ble gratis kjøring en periode fram til 16 juni, info plakat ble satt opp på gammel bomkasse.

Samtidig ble info lagt ut på hjemmesiden Gjevilvassveien.no.   Skilt før og etter bom ble satt opp ca. en uke før systemet startet registrering.

Erfaringer så langt er positive med systemet og driften, det har vært få problemer med registrering av kjøretøy.  Enkelte har fått faktura/blitt belastet for henger, dette er en systemfeil. Og blir kreditert. Må varsle kundeservice.   tlf. 47700700  

Samtidig har vi unngått kø på dager med stor utfart, noe som var et problem tidligere.

Samtidig ser vi det er vanskelig å nå ut med info til alle.  Det har kommet noe kritikk på gebyr 79 kr ved utsendelse av faktura.  Sendes ut 48 timer etter passering, hvis ikke betalt.

Håper dette etterhvert vil gå seg til slik at betaling gjøres uten at det belastes gebyr.  

Gjevilvassveien har satt bort all innkreving til youpark.no  , og de drifter denne veien på lik linje med et titals andre veier med samme system.

 

VEDLIKEHOLD

Veien ble skrapet og saltet fra osen til Gjevilvasshytta i vår, samtidig ble det skiftet noen stikkrenner.

Langoddveien ble gruset i en strekning på ca 3 km.   Samt grusing av Ordførerveien.

Kantklipping av veien ut til Gjevilvasshytta.

Det er planlagt en større utbedring av veisterkning i løpet av høsten.

 

 

 

Lest 930 ganger