søndag, 10 mai 2020 15:07

Åpen bom

Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)

Vi får av og til meldinger om at en av bommene står oppe, eller andre ting som angår driften av bomanlegget. Vi kan ikke til en hver tid følge med på status for bommene, så vi setter stor pris på å få meldinger fra folk som passerer om noe er unormalt.

I det siste har vi fått ekstra mange meldinger om åpen bom. Ved å sjekke videoopptak, har vi funnet forklaring på en god del av disse tilfellene. Det viser seg at noen kjører i ens ærend til bomstasjonen for å fornye abonnement. De parkerer da foran bommen, går fram til automaten og betaler, og bommen går opp. I stedet for å kjøre gjennom bommen, går så vedkommende tilbake til bilen, snur den, og returnerer uten å kjøre gjennom bommen. Den vil da bli stående oppe til neste bil kommer og passerer magnetfeltet som den til å gå ned. Bommen blir nemlig styrt av magnetsløyfer som ligger nede i veien, de er ikke tidsstyrt. Hvis ingen passerer en bom som står oppe, kan den bli stående oppe i lang tid. For å forhindre dette, kan de som ikke skal passere gjennom bommen kjøre fram så langt at fronten på bilen er på høyde med den åpne bommen, og så rygge tilbake. Bommen vil ikke gå ned igjen så lenge bilen står i magnetfeltet, men stå oppe til bilen fjerner seg.

Lest 1063 ganger