lørdag, 09 februar 2019 13:57

Mer om oppgradering

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Som tidligere fortalt vil Gjevilvassveien få nytt og oppgradert betalingssystem i løpet av våren.

Det første som vil skje, er at fronten på betalingsboksene blir skiftet ut. Det skjer forhåpentligvis tidlig i neste uke.

Det vil ikke utgjøre store forandringer for brukerne, men utseendet på fronten vil bli forandret. Blant annet vil det nå komme en berøringsskjerm.

For brukere med bomkort vil avlesing av kortet skje som før.

For brukerne med bankkort vil betaling bli nesten som før, bortsett fra at beskjeder nå vil komme på skjermen.

Større forandringer vil det bli når kort skal fornyes. For vanlige brukere vil det nå ikke bli utsendt faktura. Før neste forfall, vil brukerne i stedet få tilsendt brev eller mail med følgende tekst:

Første gangs bruk av adgangskort:

Sammen med kortet er det utstedt en 6-sifret kode som du finner på dette arket.

Koden skal kun benyttes første gang kortet registreres.

 

Kortet holdes opp foran kortleseren som har rødt lys (IKKE innstikksleseren).

Når kortet er lest, vil følgende skjermbilde vises på skjermen i automaten:

Trykk GRØNN OK knapp.

Deretter vil følgende tastatur vises på skjermen:

Følgende aktiveringskode ________________ tastes deretter inn på tastaturet som vises på skjermen. Avslutt med å trykke GRØNN OK knapp.

Kortet ditt er nå klart for betaling eller aktivert (gratiskort), og er klart for bruk.

Ved forfall, eller når kortet av andre grunner ikke lenger vil være gyldig, skal betaling skje via skjermen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Lest 340 ganger