fredag, 27 desember 2019 13:47

Brøyting - ulovlig ferdsel

Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)

Vi er i dag blitt gjort kjent med at de såkalte «brøyterne» har sendt ut mail til mange av hytteeierne i Gjevilvassdalen, der de, mot en viss godtgjøring, tilbyr kjøring på brøytet vei samt parkeringsplass . Etter vedtak i Jordskifteretten 07.11.2014, har de ikke anledning til dette. I Jordskifterettens premisser, er parter i saken de eiendommer som er medlemmer i Gjevilvassveien SA.

Jordskifteretten sier i premissene for vedtaket bl.a.: «Jordskifterettens vurderinger rundt behovet for helårsveg er knyttet til partene i saken, altså de som har seter- eller skogseiendommer i Gjevilvassdalen. Anledning til å kjøre på brøyta veg må derfor begrenses til partene i saken og deres behov i forbindelse med utnyttelse av egne eiendommer.»

Jordskifteretten sier videre: «Det skal da ikke være ikke behov for å brøyte opp parkeringsplasser, møte- eller snuplasser lengre inn i Gjevilvassdalen utover behovet til parter i saken som ønsker å benytte seg av brøytet veg.»

Jordskifterettens bruksordningsregler sier i pkt. 1: «De parter som ønsker vegen brøytet, skal fordele brøytekostnadene mellom seg.» Det er altså ikke anledning til å «drive butikk i butikken» slik brøyternes mail legger opp til.

Styret i Gjevilvassveien har i styremøte gjort vedtak på at vi skal følge våre vedtekter, tidligere årsmøtevedtak og Jordskifterettens bruksordningsregler. Vi kan derfor ikke akseptere en slik løsning som "brøyterne" foreslår.                                                                                                          Som tidligere annonsert, både her på hjemmesida og på skilt ved bommene, har styret stengt veien  for allmenn ferdsel fra og med 03. desember. Dette er i henhold til bruksordningsreglenes pkt. 3: "Styret i Gjevilvassveien SA, eller parter som brøyter vegen av eget tiltak, kan sette opp stengsel som hindrer allmenn ferdsel og utelukker ferdsel fra andre enn de parter som har betalt for bryting på den aktuelle strekningen."                                                                                                                                                                                                                                                Brudd på ferdselsforbudet kan føre til blokkering av kort, samt gebyr for ulovlig ferdsel.

Lest 1287 ganger