onsdag, 23 januar 2019 10:54

Bomoppgradering

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

I løpet av våren vil det bli foretatt en oppgradering av bomsystemet vårt. Den siste store oppgraderingen skjedde i 2015, og på grunn av den tekniske utviklingen som har skjedd, har vi nå funnet ut at vi skal gå over på en mer moderne løsning enn den vi har.

Den største forandringen vil bli at fornying av abonnement skal skje på bomstasjonen. Det vil si at det blir ikke sendt ut faktura ved fornyingsdato, som nå er 1. mai. I stedet vil det være slik at når trafikantene kommer fram til bommen med et kort som har gått ut, må de betale nytt abonnement i bommen for å komme gjennom. Det vil komme nye berøringsskjermer på bommene, og all håndtering skal da skje ved at trafikantene selv utfører nødvendige operasjoner og får gjennomført betaling av årsabonnement.

For veilagets del vil dette være en rimeligere løsning enn den vi har i dag, i og med at vi slipper å kjøpe tjenester hos regnskapskontor for å få sendt ut og håndtert fakturaer, purringer etc.

I tillegg vil nå hele kundekartoteket og all informasjon nå bli lagret «i skyen», og slik være tilgjengelig fra flere steder. Nå er det slik at all informasjon er lagret på en lokal datamaskin, noe som er både usikkert og tungvint.

For trafikantenes del vil det for noen bli snakk om tilvenning, men samtidig vil det gi mulighet for mer fleksible løsninger enn vi har i dag. Det kan for eksempel bli mulighet for å kjøpe kort for andre perioder enn sesong eller år.

Slike løsninger finnes allerede på andre bomveier, så systemet er grundig utprøvd.

Vi kommer med mer informasjon etter hvert.

Lest 243 ganger