onsdag, 24 april 2019 08:48

Brøyting av veien

Nå er ei fantastisk påske over, og vi må begynne å forberede ei ny årstid. Snølaget etter veien begynner å bli tynt noen steder, og tråkkemaskinene har kjørt sine siste turer. Under snølaget er det…
lørdag, 09 februar 2019 13:57

Mer om oppgradering

Som tidligere fortalt vil Gjevilvassveien få nytt og oppgradert betalingssystem i løpet av våren. Det første som vil skje, er at fronten på betalingsboksene blir skiftet ut. Det skjer forhåpentligvis tidlig i neste uke. Det…
onsdag, 23 januar 2019 10:54

Bomoppgradering

I løpet av våren vil det bli foretatt en oppgradering av bomsystemet vårt. Den siste store oppgraderingen skjedde i 2015, og på grunn av den tekniske utviklingen som har skjedd, har vi nå funnet ut…
Side 2 av 2