Menu

Slutt på brøyting

  • Ranger denne artikkelen
    (0 Stemmer)
  • Publisert i Nyheter
  • Lest 980 ganger

Som de fleste antagelig har fått med seg, gikk Oppdal kommune i går, 20.12.2018, ut med følgende kunngjøring:

I medhold av områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, vedtatt 22.06.2016 varsles herved følgende:

Brøyting av Gjevilvassveien er for resterende av vintersesongen ikke tillatt. Dette forbudet trer i kraft fra dags dato. Bilkjøring og kjøring med traktor o.l. som ikke medfører brøyting, kan fortsette inntil vegen er egnet for preparering til skiløype. Så snart snøforholdene tillater det etter fredag 28. desember, vil skiløype bli preparert uten ytterligere varsel. Bilkjøring, traktorkjøring o.l. vil fra det tidspunkt være forbudt.

Vegen vil åpnes for alminnelig motorisert ferdsel fra og med tirsdag 23. april. Fra samme tidspunkt tillates brøyting. Åpning vil kunngjøres ved oppslag på Oppdal kommunes hjemmesider, i lokalavis, samt ved varsel til Gjevilvassveien SA.

Vi oppfordrer hytteeiere og grunneiere som evt. har kjørt inn i Gjevilvassdalen om å kjøre ut igjen før et nytt snøfall.

I henhold til dette er det nå slutt på all brøyting fram til 23.04.2019. Dette gjelder også for Gjevilvassveien SA. Det vil si at vi kan ikke bistå eventuell innesnødde biler uten å søke kommunen om tillatelse til å brøyte. Vi slutter oss derfor til oppfordringen i siste setning i kunngjøringen.

Media

Tilbake til toppen