Menu
A+ A A-

Nå stenges veien!

Publisert: 31-08-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Mandag 3. september starter det annonserte veiarbeidet. Veien fra Festa til bommen vil da bli stengt i seks uker. Omkjøring via Gjevilvassveien over Resset. Det vil si en må kjøre Nerskogvegen fra Vognill, og ta av ved skilt mot Gjevilvassdalen.  

LES MER

Stenging av veien

Publisert: 22-07-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

De siste årene har trafikken på Gjevilvassveiene økt voldsomt, både i antall trafikanter og antall kilo. Dette gjelder særlig strekningen fra Festa til Klettstølvegen. Fra Festa og oppover mot bommen har asfalten gått mer eller mindre i oppløsning, og på...

LES MER

Redusert fremkommelighet nok en gang

Publisert: 11-06-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Det blir i morgen, tirsdag 12. juni, tidvis redusert fremkommelighet på Gjevilvassveien. Dette på grunn av salting, vanning og høvling.

LES MER

Redusert fremkommelighet

Publisert: 29-05-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Førstkommende torsdag, 31. mai, vil det fra klokka 12.00 bli redusert fremkommelighet fra Festa til bommen. Vi vil da gjøre prøvegravinger i veibanen i forbindelse med oppgradering av veien senere i sommer.

LES MER

Sommervedlikehold

Publisert: 24-05-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Det vil også i år bli utført en del anleggsarbeid på Gjevilvassveien. Det har allerede blitt gjort en del i forbindelse med noen ferister, blant annet med opprydding på sidene, og fjerning av grus som har kommet ned i feristene....

LES MER

Oppheving av telerestriksjoner

Publisert: 15-05-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Veien begynner nå å bli såpass opptørket at vi opphever telerestriksjonene fra og med 20. mai. Det er fremdeles en del dype grøfter og hull i veien, så alle bes tilpasse farten etter forholdene. Som før skjer all kjøring på eget...

LES MER

Veistatus

Publisert: 09-05-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Størsteparten av vegnettet er nå brøytet og åpent, Langoddvegen er ikke brøytet enda. Det er fortsatt teleløsning, så selv om veien er kjørbar, så håper vi på minst mulig trafikk til all tele har gått og veien er tørket opp. Vi...

LES MER

Brøyting av veien

Publisert: 19-04-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Da det nå ser ut til at vinteren snart er over, vil vi i løpet av neste uke, dvs. uke 17, begynne å brøyte opp veien. Dette arbeidet vil strekke seg over flere dager, så en kan ikke regne med...

LES MER

Aksellastbegrensning

Publisert: 09-04-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Fra og med lørdag 14. april 2018 innføres maks aksellast 6 tonn på Gjevilvassveien fra Festa til Osen. Begrensningen gjelder inntil videre. Overtredelse kan bli anmeldt.

LES MER

Bomproblem

Publisert: 28-03-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Problemene med Festabommen i kveld, onsdag 28.03., skyldtes feil med strømtilførselen. 

LES MER

Vasslausa

Publisert: 28-03-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Det har flere ganger i det siste vært "vasslausa" på toalettene i Osen. Dette skyldes at motorvernet på vasspumpa av en eller grunn slår ut. Vi har, ved god hjelp fra TrønderEnergi, fått vanntilførselen i gang igjen. Skulle noe lignende skje...

LES MER

Parkeringsproblemer, kap 2

Publisert: 28-03-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Det har i år, som flere år før, vært en del uro rundt parkeringen både i Osen og på Grøtsetra. Dette har i år ført til følgende: I Osen er det nå brøytet opp inn på "fjæra", det vil si innenfor terskelen....

LES MER