Menu
A+ A A-

Slutt på brøyting

Publisert: 21-12-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Som de fleste antagelig har fått med seg, gikk Oppdal kommune i går, 20.12.2018, ut med følgende kunngjøring: I medhold av områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene, vedtatt 22.06.2016 varsles herved følgende: Brøyting av Gjevilvassveien er for resterende av vintersesongen ikke tillatt. Dette forbudet trer i kraft fra dags dato. Bilkjøring og kjøring med traktor...

LES MER

Stengt for allmenn ferdsel

Publisert: 05-12-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Stengt for allmenn ferdsel

Veien innenfror bommene ved Grøtsetra, i Osen og på Langoddveien er nå stengt for allmenn ferdsel. Veilaget vil ikke brøyte noen av disse veiene i vinter. Grunneiere som har tenkt å brøyte, skal i henhold til vedtak i Jordskifteretten melde...

LES MER

Veien stenges for allmenn ferdsel

Publisert: 19-11-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Veilaget vil i år ikke brøyte veien fra Osen til Gjevilvasshytta eller veien fra Grøtsetra over Resset fra og med mandag 3. desember. De samme veistrekningene blir da stengt for allmenn ferdsel.

LES MER

Åpen vei

Publisert: 10-10-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Trafikanter til Gjevilvassdalen har nå snart i seks uker vært nødt til å kjøre over Resset, men nå er Osveien fra Festa til bommen så godt som ferdig. Denne uka skal det kjøres på vanlig veigrus, og det skal høvles...

LES MER

Veien er stengt!

Publisert: 04-09-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Osveien fra Festa er nå stengt, omkjøring om Gjevilvassveien. Navnebruken kan virke noe forvirrende, men det offisiselle navnet på veien fra Festa og utover mot Gjevilvassdalen er OSVEIEN, mens GJEVILVASSVEIEN tar av fra Nerskogvegen, og går over Resset til Gjevilvassdalen. Begge veiene er...

LES MER

Nå stenges veien!

Publisert: 31-08-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

Mandag 3. september starter det annonserte veiarbeidet. Veien fra Festa til bommen vil da bli stengt i seks uker. Omkjøring via Gjevilvassveien over Resset. Det vil si en må kjøre Nerskogvegen fra Vognill, og ta av ved skilt mot Gjevilvassdalen.  

LES MER

Stenging av veien

Publisert: 22-07-2018 | Skribent: Gjevilvassveien

De siste årene har trafikken på Gjevilvassveiene økt voldsomt, både i antall trafikanter og antall kilo. Dette gjelder særlig strekningen fra Festa til Klettstølvegen. Fra Festa og oppover mot bommen har asfalten gått mer eller mindre i oppløsning, og på...

LES MER